Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant WannaBeFearlessFemale/Philippines Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 0 Deviations 11 Comments 296 Pageviews
×

Newest Deviations

No deviations yet

Favourites

FanArt: Sakata Gintoki by Cursed-9-11 FanArt: Sakata Gintoki :iconcursed-9-11:Cursed-9-11 10 10 Steampunk Dea by Cursed-9-11 Steampunk Dea :iconcursed-9-11:Cursed-9-11 9 15 Dipper and Mabel Caramelldansen by heeyjayp17 Dipper and Mabel Caramelldansen :iconheeyjayp17:heeyjayp17 1,241 192
Journal
OHZAAAAAAAAAAAM
trying out journal skins hahaha
:iconcursed-9-11: the moron's currently addicted to drawing dragons haha just sharing
Happy Birthday Erpat!
   
bisita ka naman dyan pa! sarap ng handaan dito
WUHAHAHAHAHA :iconevilgrin2plz:
:iconCursed-9-11:Cursed-9-11
:iconcursed-9-11:Cursed-9-11 1 2
Chemistry of The Vagabond by Cursed-9-11 Chemistry of The Vagabond :iconcursed-9-11:Cursed-9-11 3 15 Sembreak Tropa by Cursed-9-11 Sembreak Tropa :iconcursed-9-11:Cursed-9-11 19 21 Shirtrizal by Cursed-9-11 Shirtrizal :iconcursed-9-11:Cursed-9-11 12 15 Sian by Cursed-9-11 Sian :iconcursed-9-11:Cursed-9-11 12 26 Title by Cursed-9-11 Title :iconcursed-9-11:Cursed-9-11 11 2 Gawan Mo Ko Profile Pict Request by Cursed-9-11 Gawan Mo Ko Profile Pict Request :iconcursed-9-11:Cursed-9-11 10 5 Innocent : Under Construction by Cursed-9-11 Innocent : Under Construction :iconcursed-9-11:Cursed-9-11 5 11 Mangi Kahel Luntian muli : Under Construction by Cursed-9-11 Mangi Kahel Luntian muli : Under Construction :iconcursed-9-11:Cursed-9-11 6 2 Request: Random by Cursed-9-11 Request: Random :iconcursed-9-11:Cursed-9-11 14 2 Request: Random by Cursed-9-11 Request: Random :iconcursed-9-11:Cursed-9-11 8 4 Guess Who're These Deviants by Cursed-9-11 Guess Who're These Deviants :iconcursed-9-11:Cursed-9-11 4 28

Watchers

Groups

Activity


Journal

No journal entries yet.

deviantID

WannaBeFearless
Philippines

Comments


Add a Comment:
 
:iconcursed-9-11:
Cursed-9-11 Featured By Owner Mar 24, 2014  Hobbyist Traditional Artist
MAGPOST KA!
Reply
:iconwannabefearless:
WannaBeFearless Featured By Owner Mar 24, 2014
AGAIN, MASTER HOW TO USE THIS? :happybounce: Rage Waaaah! 
Reply
:iconcursed-9-11:
Cursed-9-11 Featured By Owner Mar 25, 2014  Hobbyist Traditional Artist
anong "master"?!!

dun sa pinakataas, may "submit"
then click mo yung "submit art"
tapos yun na hahaha
upload ng drawing~
lagay description at title
lagay ka rin ng category, pili ka sa mga choices dun :icononiskiplz: trolololo~
tapoch na
Reply
:iconwannabefearless:
WannaBeFearless Featured By Owner Mar 25, 2014
iistalk lang kita dito e hahahahaha Torchic 
Reply
(1 Reply)